About Manuel Bloch

This author has not yet filled in any details.
So far Manuel Bloch has created 45 blog entries.

Financieel strafrecht. Oplichting. Uitkeringsfraude. Straftoemeting. Recidive. Resocialisatie.

Advocaat financieel strafrecht. De Rechtbank Amsterdam heeft op 31 januari 2019 uitspraak gedaan over oplichting en uitkeringsfraude. Verdachte heeft vanaf 1 juni 2017 zelf of via anderen, mensen benaderd met de vraag of zij geïnteresseerd waren om mee te varen op een boot tijdens de Canal Pride op 5 augustus 2017 in Amsterdam. Verdachte zat [...]

2019-02-05T06:29:22+01:00 5 feb 2019|

Financieel en economisch strafrecht. Fraude met omzetbelasting. Hypotheekfraude. Oplichting. Valsheid in geschrift. Verduistering. Straftoemeting. Overschrijding van de redelijke termijn.

Advocaat economisch en financieel strafrecht. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 28 januari 2019 uitspraak gedaan over fraude met omzetbelasting, hypotheekfraude, oplichting, valsheid in geschrift en verduistering. De rechtbank veroordeelde de verdachte voor onder andere oplichting, valsheid in geschrift en verduistering tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk met een [...]

2019-01-29T06:20:47+01:00 29 jan 2019|

Financieel strafrecht. Hawala-bankieren. Gewoontewitwassen. Toetsingskader witwassen. Overtreding Wet op het financieel toezicht en de Wet inzake de geldtransactiekantoren.

Advocaat financieel en economisch strafrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over Hawala-bankieren en het witwassen van gelden. Veroordeling wegens deelname aan een criminele organisatie, gewoontewitwassen en medeplegen van overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 2:3a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, terwijl dit feit opzettelijk wordt begaan. [...]

2019-01-21T04:45:57+01:00 21 jan 2019|

Financieel strafrecht. Oplichting. Voorspiegelen van hoge rendementen bij belegging. Overtreding van Wte en Wft. Overschrijding van de redelijke termijn. Straftoemeting. Schadevergoedingsmaatregel. Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.

Advocaat financieel strafrecht. De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan over de oplichting van een groot aantal beleggers, die hoge rendementen op hun investering werden voorgespiegeld. De rechtbank heeft de drie verdachten die betrokken waren bij JKE Vastgoed BV veroordeeld tot deels onvoorwaardelijke gevangenisstraffen. De drie verdachten hebben door middel van oplichtingspraktijken geld van niets [...]

2019-01-17T07:19:48+01:00 17 jan 2019|

Financieel strafrecht. Verduistering van gelden uit een persoonsgebonden budget (pgb). Recidive. Straftoemeting.

Advocaat financieel strafrecht. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 27 december 2018 uitspraak gedaan over de verduistering van gelden uit een persoonsgebonden budget (pgb). Veroordeling wegens verduistering, gepleegd door hem die het goed uit hoofde van beroep onder zich heeft. Verdachte heeft gedurende een aantal jaren geld verduisterd van cliënten waarvan hij het persoonsgebonden budget (pgb) [...]

2019-01-11T05:58:04+01:00 11 jan 2019|

Deelname aan een criminele organisatie. Feitelijk leiding geven aan fraude, witwassen, valsheid in geschrifte en het faciliteren van corruptie. Overschrijding redelijke termijn. Straftoemeting.

Advocaat financieel strafrecht. De Rechtbank Amsterdam heeft op 10 december 2018 uitspraak gedaan over het feitelijk leiding geven aan fraude en witwassen en het faciliteren van corruptie Het kernverwijt op de tenlastelegging is dat een voormalig trustkantoor doorstroomstructuren aanbood terwijl dit in wezen schijnconstructies waren, waarmee onder meer fiscale fraude en corruptie werden gefaciliteerd. De [...]

2019-01-01T07:41:38+01:00 1 jan 2019|

Financieel strafrecht. Gebruik strafvorderlijke gegevens (FIOD-dossier) door inspecteur onrechtmatig? Toestemming van de officier van justitie benodigd? Uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs?

Financieel strafrecht advocaat. De Hoge Raad heeft op 21 december 2018 uitspraak gedaan over de vraag of het gebruik van strafvorderlijke gegevens (uit het FIOD-dossier) door de inspecteur onrechtmatig was geweest. Was de toestemming van de officier van justitie benodigd? Uitsluiting van onrechtmatig verkregen bewijs? Op 14 mei 2012 heeft de FIOD onder leiding van [...]

2018-12-24T05:00:45+01:00 24 dec 2018|

Economische delict. Feitelijke leidinggeven. Opzet en schuld. Hoever strekt de opzet van de feitelijke leidinggever zich uit tot delictsbestanddeel dat door een culpoos bestanddeel wordt bestreken?

Advocaat economisch strafrecht. De Hoge Raad heeft op 4 december 2018 uitspraak gedaan over de reikwijdte van opzet en schuld ten aanzien van de bestanddelen van een economisch delict. Feitelijke leidinggeven aan laten verwijderen van asbest uit kippenstallen zonder voorzorgsmaatregelen te nemen, begaan door rechtspersoon (art. 10.1.2 Wet milieubeheer) en feitelijke leidinggeven aan in bodem [...]

2018-12-17T09:32:56+01:00 17 dec 2018|

Financieel strafrecht. Valsheid in geschrifte. Oplichting. Ne bis in idem? Overschrijding van de redelijke termijn. Strafvermindering.

Advocaat financieel strafrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 3 december 2018 uitspraak gedaan over valsheid in geschrift en oplichting van een groot aantal beleggers in een financieel product. Door valsheid in geschrift en oplichting heeft verdachte 43 deelnemers bewogen om in totaal ruim 1 miljoen euro in te leggen in een niet bestaand financieel product [...]

2018-12-14T05:21:07+01:00 14 dec 2018|

Milieustrafrecht. Waardering van processen-verbaal voor het bewijs dat meerdere overtredingen van de Wet Milieubeheer zijn begaan.

Advocaat milieustrafrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 22 augustus 2018 uitspraak gedaan over de waardering van processen-verbaal voor het bewijs van meerdere overtredingen van de Wet Milieubeheer. Veroordeling van een bestuurder van een rechtspersoon ter zake van het feitelijke leidinggeven aan het opzettelijk overtreden van de Wet milieubeheer alsmede het feitelijke leidinggeven aan het opzettelijk [...]

2018-12-07T08:10:42+01:00 7 dec 2018|