Bedrijf verdacht van schelpenfraude in Waddenzee

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT/IOD) en opsporingsambtenaren van Rijkswaterstaat hebben maandag 27 maart, onder leiding van het Functioneel Parket (FP), een doorzoeking gedaan op twee locaties van een schelpenwinningsbedrijf in Friesland. De eigenaar wordt verdacht van valsheid in geschrifte.

Hij wordt verdacht van winnen van schelpen in de Waddenzee zonder vergunning en het doen van onjuiste meldingen. In veel gevallen gaf de eigenaar waarschijnlijk ten onrechte op dat de schelpen waren gewonnen in het Noordzeegebied waarvoor aan hem een vergunning was verleend. De vermoedelijke fraude heeft hem mogelijk een financieel voordeel opgeleverd van enkele tonnen. De fraude is gepleegd in de periode van 2011 tot en met 2013. De administratie van het bedrijf is in beslag genomen. (Bron: website Inspectie Leefomgeving en Transport).

2017-03-29T12:24:13+02:00 29 mrt 2017|