About Manuel Bloch

This author has not yet filled in any details.
So far Manuel Bloch has created 47 blog entries.

Financieel strafrecht. Valsheid in geschrifte. Oplichting. Ne bis in idem? Overschrijding van de redelijke termijn. Strafvermindering.

Advocaat financieel strafrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 3 december 2018 uitspraak gedaan over valsheid in geschrift en oplichting van een groot aantal beleggers in een financieel product. Door valsheid in geschrift en oplichting heeft verdachte 43 deelnemers bewogen om in totaal ruim 1 miljoen euro in te leggen in een niet bestaand financieel product [...]

2018-12-14T05:21:07+01:00 14 dec 2018|

Milieustrafrecht. Waardering van processen-verbaal voor het bewijs dat meerdere overtredingen van de Wet Milieubeheer zijn begaan.

Advocaat milieustrafrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 22 augustus 2018 uitspraak gedaan over de waardering van processen-verbaal voor het bewijs van meerdere overtredingen van de Wet Milieubeheer. Veroordeling van een bestuurder van een rechtspersoon ter zake van het feitelijke leidinggeven aan het opzettelijk overtreden van de Wet milieubeheer alsmede het feitelijke leidinggeven aan het opzettelijk [...]

2018-12-07T08:10:42+01:00 7 dec 2018|

Voorwaarden voor het opleggen van TBS met dwangverpleging. Voorwaardelijke opzet op zware mishandeling? Toerekeningsvatbaarheid. Ontslag van alle rechtsvervolging.

Advocaat strafrecht. De Rechtbank Amsterdam heeft op 16 november2018 uitspraak gedaan over de noodzakelijke voorwaarden voor het opleggen van TBS met dwangverpleging. Niet was voldaan aan de voorwaarden voor het opleggen van de TBS-maatregel met dwangverpleging (art. 37a Sr) Alleen een plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis was mogelijk (art. 37 Sr). Voorwaardelijke opzet op de zware [...]

2018-11-29T07:58:27+01:00 29 nov 2018|

Strafvermindering wegens overschrijding van de redelijke termijn

Advocaat strafrecht. De advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 6 november 2018 in zijn conclusie de regels met betrekking tot de strafvermindering op grond van een overschrijding van de redelijke termijn nog eens op een rijtje gezet. Het middel klaagde dat het oordeel van het Gerechtshof, dat de maximaal toe te [...]

2018-11-24T08:08:39+01:00 24 nov 2018|

Schikking. Transactie. Strafvervolging. Niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie (OM)

Advocaat financieel strafrecht. De rechtbank Midden-Nederland heeft onlangs het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk verklaard in een zaak tegen drie accountants van KPMG. Dat betekent dat zij niet verder strafrechtelijk vervolgd mogen worden. De drie werden verdacht van witwassen en valsheid in geschrift. De advocaat van de accountants had de rechtbank gevraagd te oordelen dat het OM [...]

2018-11-16T06:18:34+01:00 16 nov 2018|

Witwassen. De (absolute) verjaringstermijn van schuldwitwassen.

Advocaat witwassen. De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over de verjaringstermijnen van het witwassen van gelden. Het primair tenlastegelegde (medeplegen van) witwassen is als misdrijf strafbaar gesteld in art. 420bis Sr. Op witwassen was tot de inwerkingtreding per 1 januari 2015 van de Wet van 19 november 2014 tot wijziging van het Wetboek van [...]

2018-11-12T08:01:52+01:00 12 nov 2018|

Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Het vonnis moet de bewijsmiddelen en de redengevende feiten en omstandigheden bevatten, op grond waarvan de schatting van het te ontnemen bedrag wordt gebaseerd.

Advocaat ontneming. De Hoge Raad heeft op 30 oktober 2018 nadrukkelijk bevestigd dat een uitspraak op een vordering van het Openbaar Ministerie tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel (36e Sr) uitdrukkelijk de bewijsmiddelen moet vermelden, op grond waarvan een schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt ontleend, met weergave van de inhoud van die [...]

2018-11-12T07:09:31+01:00 12 nov 2018|

Milieustrafrecht. Zwaar ongeval. Alle maatregelen getroffen die nodig zijn om een zwaar ongeval te voorkomen? Meldplicht Wet Milieubeheer.

Advocaat milieustrafrecht. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 6 november 2018 uitspraak gedaan over de vraag of een ondernemer wel alle maatregelen getroffen had, die nodig waren om een zwaar ongeval te voorkomen. De officier van justitie stelt zich op het standpunt dat verdachte opzettelijk artikel 5 lid 1 van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 [...]

2018-11-09T13:09:27+01:00 9 nov 2018|

FIOD houdt 51-jarige man aan voor faillissementsfraude

De FIOD heeft 10 september een 51-jarige man uit de omgeving van Leiden aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude. De FIOD doorzocht twee woningen in de omgeving van Leiden. Hierbij is beslag gelegd op administratie, computers, een motorfiets en twee Porsches Cayenne. Ook is beslag gelegd op 7.000 euro contant geld die in een [...]

2018-09-12T12:33:08+02:00 12 sep 2018|

Twee medewerkers thuiszorgbureau aangehouden in onderzoek naar miljoenenfraude met PGB

De recherche Zorgfraude van de Inspectie SZW heeft vandaag een bestuurder en een werknemer van een thuiszorgbureau in Utrecht aangehouden. Zij worden verdacht van jarenlange, stelselmatige fraude met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Om hoeveel geld het gaat is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om meer dan 6.000.000 euro. (Bron: website OM).

2018-04-05T08:29:33+02:00 5 apr 2018|