Bedrijfsongeval met dodelijke afloop

Rechtbank Rotterdam 24 februari 2022. Handelen in strijd met Arbeidsomstandighedenwet en daarop berustende bepalingen. Oordeel dat verweten gedragingen opzettelijk plaats vonden en toe te rekenen zijn aan de rechtspersoon. Bij beklimming van rolsteiger door werknemer langs de buitenkant kantelde deze over balustrade van galerij. Val veroorzaakte zwaar hoofdletsel bij werknemer waardoor hij is overleden. Opbouwen rolsteiger door werknemers vond plaats in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon. Hun handelen en het toezicht op de naleving van veiligheidsvoorschriften zijn daaraan dienstig geweest en kunnen redelijkerwijs worden toegerekend aan de rechtspersoon. Wetenschap werknemers dat bij niet voldoen aan veiligheidsvoorschriften levensgevaar of ernstige schade aan gezondheid te verwachten was, is eveneens toe te rekenen aan de rechtspersoon. Oplegging van deels voorwaardelijke geldboete.

2022-03-15T14:25:52+01:00 15 mrt 2022|