Advocaat BTW-carrousel fraude 2020-04-10T15:04:59+02:00

Project Description

Manuel Bloch is als advocaat gespecialiseerd in de behandeling van BTW carrousel fraudezaken.

Het betreft dan strafzaken waarin nader onderzoek wordt gedaan betreffende het niet of verkeerde wijze aangifte doen van accijnsbelastingen.

Dit resulteert vaak in vervolgingen ter zake (medeplegen dan wel medeplichtigheid) de Algemene wet inzake rijksbelastingen, Wet op de accijns, valsheid in geschrifte, oplichting, deelneming aan een criminele organisatie en witwassen.

Wordt u geconfronteerd met een oproeping voor verhoor, een doorzoeking of een dagvaarding voor een zitting, dan kunt direct contact opnemen met Manuel Bloch.

Vragen over BTW-carrousel fraude? Bel direct met Manuel Bloch op 020 – 72 67 007.