Advocaat fiscaal/belasting strafrecht 2017-05-04T13:18:59+02:00

Project Description

Manuel Bloch is als advocaat gespecialiseerd in de behandeling van fiscale/belasting strafzaken.

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) worden in verschillende strafbepalingen regels gesteld met betrekking tot belastingfraude.

Van belastingfraude of fiscale fraude kan worden gesproken indien men welbewust de fiscale waarheidsvinding frustreert, dan wel de fiscale informatieverplichting op zodanig misleidende wijze vervult, dat dientengevolge ten onrechte geen of te weinig belasting wordt geheven.

Artikel 69 van de AWR stelt onder andere strafbaar het niet of niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoen van een bij de belastingwet voorziene aangifte.

Een in strafzaken bekende vorm van belastingfraude is de btw carrousel, waarbij op oneigenlijke wijze wordt getracht niet daadwerkelijk gespendeerde (btw) bedragen terug te vragen bij de Belastingdienst.

Toezicht en opsporing ter zake belastingfraude worden geleid door de FIOD-ECD, welke dienst in opdracht werkt van de departementen Financiën, Justitie, Economische Zaken. Buitenlandse Zaken en VWS. Daarnaast werkt de FIOD-ECD in opdracht van financiële toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De AWR kent bij overtreding van de in die wet bepaalde regels een aantal afdoeningsmodaliteiten , zoals de transactie, de bestuurlijke boete alsmede een bij de rechtbank door het Openbaar Ministerie aan te brengen strafvervolging (strafzaak).

In de praktijk blijkt nogal eens dat betrokkenen, onder meer om redenen van privacy, een strafzitting op de rechtbank liever vermijden.

Vragen over fiscaal strafrecht?
Neem direct contact op met Manuel Bloch op 020 – 72 67 007.