Advocaat fraudezaken 2017-05-04T13:14:37+02:00

Project Description

Manuel Bloch is als advocaat gespecialiseerd in de behandeling van grootschalige fraudezaken.

Het betreft dan strafzaken met een economische achtergrond, zoals bouwfraude zaken, belastingfraude, sociale zekerheidsfraude, milieustrafzaken, witwassen, btw fraude, btw-caroussel zaken, fraude in de gezondheidszorg, fraude in de thuiszorg, fraude in de tuinderssector, faillissementsfraude, beleggingsfraude, handel met voorkennis (voorwetenschap) en pgb-fraude.

Het betreft hier veelal zaken waarin specifieke economische wetgeving een rol speelt. Deze wetgeving treft men aan in wetten zoals de Wet op de Economische Delicten, de Wet Financieel Toezicht (WFT), de Arbeidsomstandighedenwet, de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, de Wet Milieubeheer, de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Onderzoeken in dit soort zaken worden veelal gevoerd door het functioneel parket, het landelijk parket, en bijzondere opsporingsdiensten zoals de FIOD, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Inspectie SZW, de Voedsel- en warenautoriteit (NVWA-IOD) en de Autoriteit Financiele Markten.

Wordt u geconfronteerd met een oproeping voor verhoor, een doorzoeking of een dagvaarding voor een zitting, dan kunt direct contact opnemen met Manuel Bloch.

Ook voor nadere vragen kunt u direct bellen met Manuel Bloch op 020 – 72 67 007